مسافرین عزیز دقت فرمایید مبلغ میبایست به تومان وارد شود. در صورت اشتباه در ورود مبلغ استرداد وجه 24 ساعت زمانبر خواهد بود.