قوانین و مقرارت سازمان گردشگری برای تورهای داخلی

موضوع قرارداد :

موضوع این قرارداد تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های طرفین و هم‌چنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت‌های دسته جمعی است.

شرایط  قرارداد :

شرایط عمومی

ماده‌ ۱: این پیوست می‌تواند به‌صورت دستی تهیه شود و یا به‌صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده‌ی او از طریق تارنمای اختصاصی کارگزار تایید و با پرداخت الکترونیک، خدمات مندرج در قرارداد برای شرکت‌کنندگان خریداری شود.

ماده ۲: امضای قرارداد یا خرید تور به‌صورت الکترونیک از طرف مسافر یا نماینده‌ی وی، به منزله‌ی مطالعه‌ی دقیق مشخصات سفر، آگاهی کامل از مفاد قرارداد، شرایط ابطال سفر و اطلاع از کلیه‌‌ی لوازم ضروری و شخصی مورد نیاز سفر بوده و تمام مسئولیت‌های ناشی از عدم توجه به مفاد این پیوست متوجه مسافر خواهد بود.

ماده ۳:  درصورتی‌که گشت به حدنصاب مورد نظر نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی از مسافر خواهد بود.

تبصره : کارگزار موظف است در این خصوص 24 ساعت قبل از حرکت، موضوع  را به اطلاع مسافر برساند.

ماده ۴:  قیمت هر گشت بر اساس اتاق های گروهی تنظیم و درصورت استفاده از اتاق اختصاصی مبلغ اضافه دریافت می‌گردد.

ماده ۵ : در گشت‌های زمینی تقدم جای نشستن مسافر در اتوبوس برحسب تاریخ ثبت‌نام مشخص می‌شود.

ماده ۶ :  درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی و حکم بوده و آرا صادره مورد توافق طرفین خواهد بود .

تعهدات مسافر:

ماده ۷ : رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.

ماده ۸ : همراه داشتن شناسنامه‌ی عکس‌دار و کارت ملی برای تمامی گشت‌ها الزامی است.

ماده ۹ : مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه‌های گشت شرکت نموده و درصورت عدم حضور به‌موقع هنگام حرکت تور، شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه‌ی برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده ۱۰: درصورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط هتل و یا سایر خدمات با ارائه‌ی مدارک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به پرداخت ما‌به‌التفاوت اعلام شده به کارگزار است.

ماده ۱۱ : هزینه‌های اضافی و خارج از برنامه‌ی گشت به عهده‌ی مسافرین است که لازم است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

ماده ۱۲: درخواست انصراف از سفر باید حضوری و توسط شخص مسافر و یا نماینده‌ی رسمی وی به‌صورت مکتوب انجام شود.

ماده 13: شرایط کنسلی تور توسط مسافر:

از زمان ثبت نام تا 72 ساعت قبل از سفر 20 درصد جریمه

از 72 ساعت تا 48 ساعت قبل از سفر 40 درصد جریمه

از 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از سفر 60 درصد جریمه

از 24 ساعت قبل از سفر تا زمان سفر 100 درصد جریمه

تعهدات کارگزار :

ماده ۱۳: کارگزار موظف است نرخ و کلیه برنامه‌های خدمات گشت را به‌صورت کتبی از طریق بروشور و یا وب‌سایت به مسافر اعلام کند.

ماده ۱۴ : کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به‌طور کامل و دقیق انجام دهد. درصورت وقوع هرگونه پیشامد غیرمنتظره از قبیل شرایط فوق‌العاده‌ی جوی، جنگ، شورش و غیره و به‌طورکلی مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه‌ی گشت یا مسافرت شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده ۱۵: کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله‌ی نقلیه‌ی ویژه‌ی توریستی به‌صورت دربست استفاده کند.

ماده ۱۶ : کارگزار موظف است بیمه‌ی حوادث را در مورد مسافر اعمال کرده و درصورت بروز هرگونه حادثه‌ در طول سفر براساس شرایط بیمه‌ی تحت پوشش اقدام و همکاری و مساعدت لازم را  با مسافر به‌عمل آورد.